martes, 31 de enero de 2012

STUTTGART 1973/74

De -

En haut: Keller (masseur va bien merci), Entenmann, Martin, Müller, Eppenholf (ent.), Siegmann, Eisele, Zech Ohligschläger (ent. adj.).
Au milieu: Ettmayer, Brenninger, Schäfer, Heinze, Elmer, Roleder, Mall.
En bas: Handschuh, Weidmann, Ohlicher, Jank, Stickel, Lindner.

No hay comentarios:

Publicar un comentario